طرح های شورا

گزارش طرح های شورا

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان طرحتاریخ طرح شماره مصوبه دوره شورافایل طرح
طرح دو فوریتی تکمیل و ساماندهی بانک اطلاعات املاک متعلق به شهرداری کرج1401/04/07
17:24:55
01/1012دوره ششم
درخصوص طرح مطالعاتی ویژه توانمند سازی معلولین و سالمندان1401/04/12
17:23:17
01/1069دوره ششم

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه