لوایح شهرداری

گزارش لوایح شهرداری

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان لوایحتاریخ لوایح شماره مصوبه دوره شوراموضوع لوایحفایل لوایح
پلاک ثبتی 170/26101401/08/05
16:18:23
104995دوره ششمپلاک ثبتی 170/2610
اعتبار مورد نیاز برای جذب153 نفر نیرویتامین نیرو سازمان حمل و نقل بار و مسافر1401/08/09
17:16:12
106808دوره ششم___
درخواست اخذ طبقه مازاد مسکونی(طبقه ششم)پلاک ثبتی156/27001401/08/10
16:08:41
107718دوره ششمدرخواست اخذ طبقه مازاد مسکونی(طبقه ششم)پلاک ثبتی156/2700
درخواست اخذ طبقه مازاد مسکونی(طبقه ششم)پلاک ثبتی156/27001401/08/10
17:14:00
107718دوره ششم___
پلاک ثبتی 162/124061401/08/10
17:17:38
107517دوره ششم___

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه