نطق پیش از دستور

گزارش نطق پیش از دستور

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان نطقتاریخ نطق شماره مصوبه دوره شورااعضای شوراموضوع نطقفایل نطق
نطق پیش از دستور جناب آقای قاسم پور در جلسه 74رسمی1401/07/24
14:25:08
01/1685دوره ششمعلی قاسم پورنطق پیش از دستور جناب آقای قاسم پور در جلسه 74رسمی
بیانات جناب آقای چپردار در جلسه 75 رسمی1401/07/30
14:22:33
01/1729دوره ششمجواد چپرداربیانات جناب آقای چپردار در جلسه 75 رسمی
بیانات جناب آقای چپردار رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و دومین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/011401/11/01
14:19:03
6/12/6/01/2098دوره ششمجواد چپرداربیانات جناب آقای چپردار رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و دومین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/01

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه