• صفحه اصلی
 • کمیسیون برنامه و بودجه
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

بررسی و تدوین سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های راهبردی برنامه‌های پنج ساله شهرداری
بررسی گزارش شهرداری و سایر مراجع و کمیسیون‌های شورا در خصوص نحوه اجرای برنامه‌های پنج‌ساله با عنایت به لوایح بودجه سنواتی شهرداری کرج
دریافت و بررسی برنامه‌های کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی و عمرانی وابسته به دولت و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی بمنظور رفع تنگناها و مشکلات به شورای اسلامی شهر
تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی بودجه‌های سنواتی با عنایت به برنامه‌های پنج ساله شهرداری و بخشنامه‌های ابلاغی وزارت کشور
بررسی و ارائه گزارش به شورای شهر در خصوص کلیه لوایح و طرح‌های درآمدی شهرداری کرج و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری (اعم از عوارض و سایر منابع)

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
  فرم درخواست های مردمی
  صورت جلسه های کمیسیون
  در خصوص تخفیف خوش حسابی

  در خصوص تخفیف خوش حسابی

  مصوبات شورا
  در خصوص تخفیف خوش حسابی
  مصوبه شورا درخصوص تفويض اختيار به سرپرست شهرداري كرج ( آقاي مصطفي سعيدي سيرائي )

  مصوبه شورا درخصوص تفويض اختيار به سرپرست شهرداري كرج ( آقاي مصطفي سعيدي سيرائي )

  مصوبات شورا

  این یک متن پاسخ از طرف شهرداری مرکزی استان البرز است.

  مصوبه شورا در خصوص كمك به دانشگاه علوم پزشكي استان جهت تكميل و تجهيز بيمارستان 500 تخت خوابي جهت درمان بيماران مبتال به كوويد 19

  مصوبه شورا در خصوص كمك به دانشگاه علوم پزشكي استان جهت تكميل و تجهيز بيمارستان 500 تخت خوابي جهت درمان بيماران مبتال به كوويد 19

  مصوبات شورا
  مصوبه شورا درخصوص يك جلد پرونده پالك ثبتي 2740/162- سيد عبدالرسول حسيني زماني

  مصوبه شورا درخصوص يك جلد پرونده پالك ثبتي 2740/162- سيد عبدالرسول حسيني زماني

  مصوبات شورا

  پاسخ شهرداری به لایحه

  برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.