• صفحه اصلی
 • کمیسیون تلفیق
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

پیگیری و نظارت به منظور تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست شامل طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح موضعی و موضوعی و نیز مصوبات شورای شهر کرج
سیاست گذاری، راهبری، بررسی و اصلاح احکام و سیاست های برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج و سازمانها و شرکتهای تابعه
نظارت بر عملکرد شهرداری کرج (حوزه های مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری)
تعامل با سازمان ها و نهادهای مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 شهر کرج ، سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان البرز، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، نظام کاردانی ساختمان، جامعه مهندسان مشاور و سایر تشکل های حرفه ای و صنفی و مردم نهاد، انجمن های علمی شهرسازی و معماری کشور و جامعه دانشگاهی و مشارکت با آنها در تصمیم سازی 

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
  فرم درخواست های مردمی
  صورت جلسه های کمیسیون
  مصوبه شورا در خصوص انتخاب حسابرس مالی سال 1401

  مصوبه شورا در خصوص انتخاب حسابرس مالی سال 1401

  مصوبات شورا
  مصوبه شورا در خصوص انتخاب حسابرس مالی سال 1401
  مصوبه شورا در خصوص تفکیک پلاک های ثبتی 23555-432/ 146 به همراه 2 جلد پرونده + یک عدد لوح فشرده

  مصوبه شورا در خصوص تفکیک پلاک های ثبتی 23555-432/ 146 به همراه 2 جلد پرونده + یک عدد لوح فشرده

  مصوبات شورا
  مصوبه شورا در خصوص تفکیک پلاک های ثبتی 23555-432/ 146 به همراه 2 جلد پرونده + یک عدد لوح فشرده

  پاسخ شهرداری به لایحه

  برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.