• صفحه اصلی
 • کمیسیون عمران و حمل و نقل
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

سیاستگذاری نحوه اجرای اسناد فرادست و قوانین و مقررات مربوطه در خصوص وظایف و ماموریت‌های حوزه‌های "حمل و نقل و ترافیک" و "فنی و عمرانی" در شهر کرج
بررسی، اصلاح و تایید برنامه‌های عملیاتی سالانه حوزه‌های وظایف و ماموریت‌های "حمل و نقل و ترافیک" و "فنی و عمرانی" شهرداری کرج و شرکت ها و سازمانهای تابعه و راهنمایی و رانندگی کرج
هماهنگی و پکپارچه سازی بین فعالیتهای "فنی و عمرانی" و "حمل و نقل و ترافیک" سازمان های شهری و مجموعه کلان شهری کرج
نظارت (قبل، حین، و بعد) بر حسن اجرای طرح ها و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مصوب حوزه‌های "حمل و نقل و ترافیک" و "فنی و عمرانی" در شهر کرج در دو حوزه شهرداری و سازمان و نهادهای شهری خارج از شهرداری (دولتی، حاکمیتی و عمومی)
اصلاح برنامه ها و ماموریت‌های تخصصی مصوب شده مرتبط با حوزه‌های "حمل و نقل و ترافیک" و "فنی و عمرانی" و ارائه به شورای شهر در صورت لزوم

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
  فرم درخواست های مردمی
  صورت جلسه های کمیسیون
  درخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف

  درخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف

  مصوبات شورا
  درخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف

  پاسخ شهرداری به لایحه

  برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.