• صفحه اصلی
  • کمیسیون نظارت و حقوقی
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

اعلام نظر تخصصی در باره طرح های برنامه ها، لوایح و مسائل ارجاعی
پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای شهر راجع به امور شهری در شهرداری کرج و ارائه گزارش به شورای شهر
ارزیابی قوانین و مقررات از حیث وجود یا ایجاد ظرفیت های قانونی در ارتباط با امور شهری از جمله تحقق و بهبود مدیریت یکپارچه شهری
طراحی الگوها و روش های کار آمد نظارتی به منظور آسیب شناسی، اصلاح و بهبود روشها و فرآیندهای برنامه ریزی و اجرایی
نظارت میدانی و فرآیندی بر اقدامات شهرداری کرج و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
    فرم درخواست های مردمی
    صورت جلسه های کمیسیون

    پاسخ شهرداری به لایحه

    برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.