• صفحه اصلی
  • کمیته کمیته بانوان،کودک و خانواده
اعضای کمیته

رئیس کمیته

نائب رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

اطلاعات تماس
وظایف کمیته

رسیدگی به لوایح و طراح های مرتبط با حوزه کمیته بانوان،کودک و خانواده با هدف ارائه خدمات مناسب به شهر و شهروندان

فرم درخواست های مردمی
صورت جلسه های کمیته

پاسخ شهرداری به لایحه

برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.