• صفحه اصلی
  • ارتباط با شورا

تماس با شورا شهر کرج

آدرس ساختمان مرکزی
کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح
شماره تماس دفتر
ایمیل ساختمان مرکزی