مشخصات عضو شورا
مریم قهرمانی صارم - عضو

عضو هیئت رئیسه شورا

مهندسی معماری دانشگاه شریعتی تهران، کارشناس مدیریت شهری پردیس دانشگاه تهران

ویدئو معرفی
مریم قهرمانی صارم - عضو هیئت رئیسه شورا

مریم قهرمانی صارم - عضو هیئت رئیسه شورا

سوابق علمی و اجرایی
اطلاعات تماس
  • شماره تماس
  • نشانی ایمیل
  • نشانی آدرس

    قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

جدیدترین فیلم ها
جدیدترین پادکست ها
    اخبار عضو شورا
    نطق ، سوال و تذکر