مشخصات عضو شورا
مسعود محمدی - عضو

رئیس شورا

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

ویدئو معرفی
مسعود محمدی - رئیس شورا

مسعود محمدی - رئیس شورا

سوابق علمی و اجرایی
اطلاعات تماس
  • شماره تماس
  • نشانی ایمیل
  • نشانی آدرس

    قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

جدیدترین فیلم ها
جدیدترین پادکست ها
اخبار عضو شورا
نطق ، سوال و تذکر