مشخصات عضو شورا
محمد اسدیان - عضو

عضو هیئت رئیسه شورا

کارشناسی برق الکتروتکنیک، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم و بهره وری

ویدئو معرفی
محمد اسدیان - عضو هیئت رئیسه شورا

محمد اسدیان - عضو هیئت رئیسه شورا

سوابق علمی و اجرایی
اطلاعات تماس
  • شماره تماس
  • نشانی ایمیل
  • نشانی آدرس

    قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

جدیدترین فیلم ها
جدیدترین پادکست ها
    اخبار عضو شورا
    نطق ، سوال و تذکر