مشخصات عضو شورا
فاطمه منعمی - عضو

عضو شورا

ویدئو معرفی
فاطمه منعمی - عضو شورا

فاطمه منعمی - عضو شورا

سوابق علمی و اجرایی
اطلاعات تماس
  • شماره تماس
  • نشانی ایمیل
  • شبکه های اجتماعی
  • نشانی آدرس

    آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس

عضویت در کمیسیون های زیر
جدیدترین فیلم ها
جدیدترین پادکست ها
    اخبار عضو شورا
    نطق ، سوال و تذکر