;
پخش زنده

شهروندان محترم می توانند جلسات صحن شورای شهر کرج را در این صفحه به صورت زنده مشاهده نمایند.