مدیریت شهری با عینک فنی به طرح تفصیلی نگاه کند نه خوش خیالی - علیرضا رحیمی تذکر داد:

علیرضا رحیمی تذکر داد:

مدیریت شهری با عینک فنی به طرح تفصیلی نگاه کند نه خوش خیالی

نایب رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت طرح تفصیلی شهر در آگاهی از اطلاعات شهری گفت: این طرح باید با نگاهی فنی و تخصصی تدوین شود.

به گزارش پایگاه خبری شورای اسلامی شهر کرج، علیرضا رحیمی عضو شورای اسلامی شهردر خصوص طرح تفصیلی آتی شهر کرج به مدیریت شهری تذکر داد و گفت:قرارداد آن از سال 93 شروع شده و متاسفانه با گذشت بیش از 9سال با توجه به حضور،پیگیری و مساعدت اعضای محترم شورا قرار بود در اواخر 1401به اتمام برسد که در حال حاضر به نتیجه نرسیده است.
عضو شورای اسلامی شهر با انتقاد از عملکرد شهرداری نسبت به تهیه و تدوین طرح تفصیلی اظهارداشت:به دلیل نبود نگاه فنی و دقیق،عدم اطلاع از وضعیت و نیاز شهر،عدم بروزرسانی اطلاعات شهری و جمعیتی،طرح تفصیلی شهر با خوش خیالی برای افق 1404 در دست اقدام است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: هشدار مغایرتهای اساسی و ایرادات فنی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان داده شده امّا همچنان بروزرسانی از حیث اطلاعات وضع موجود،بلاتکلیفی تدقیق مرز شهرستانهای کرج و فردیس،عدم تصمیم گیری مناسب برای اراضی بزرگ موجود در شهر،عدم تبعیت از بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در طرح فعلی مشاهده می شود که باید مدیریت شهری توجه بیشتر و با نگاه فنی و دقیق تر بررسی کند.
علیرضا رحیمی در پایان یادآور شد:ساده انگاری حذف میانگذر جنوبی و عدم پیش بینی برخی طرحهای در حال اجرا،در طرح تفصیلی جدید برای یک کار فنی غیرقابل باور است.

  • اشتراک گزاری

برای انجام عملیات برروی این کامنت، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری